پیشنهاد شامپو

دفتر مركزی شركت:

دفتر مركزی شركت شکوفا بهداشت آرین
تهران ،خیابان سهروردی شمالی-خ خرمشهر,
خ گلشن پ 4.
شماره تماس: 88543555 (9821+)
ایمیل: mdoffice[at]parjak.com

كارخانه:

شهرک صنعتی ایوانكی
شماره تماس: 4583311 (98233+)
شماره تماس: 4583312 (98233+)

ارتباط مستقیم با واحد روابط عمومی:

شماره تماس: 1142956 (98912+)
ایمیل: crm[at]parjak.com

ارتباط با مدیر فروش:

مدیریت فروش:
شماره تماس: 88500300 (9821+)

ارتباط با بخش تحقیق و توسعه:

دکتر مرادی(داروساز)
ایمیل: dr.arman[at]parjak.com

فرم تماس